Polskie Towarzystwo Laryngektomowanych Górnośląski Oddział Rejonowy
Procedury przyznawania dofinansowania ze środków P F R O N uczestnictwa osobie niepełnosprawnej oraz Niezbędnemu opiekunowi pobytu na turnusie rehabilitacyjnym


1.Wydanie wniosku o dofinansowanie osobie niepełnosprawnej  pobytu na turnusie rehabilitacyjnym.
2. Dostarczenie przez stronę wymaganej dokumentacji:

- wypełniony wniosek o przyznanie dofinansowania
- kopia aktualnego dokumentu stwierdzającego niepełnosprawność
- wniosek lekarza o skierowanie na turnus rehabilitacyjny
- w roku realizacji zadania nie uzyskała na ten cel dofinansowania ze środków Funduszu
- oświadczenie o wysokości dochodów i liczbie członków rodziny pozostających we wspólnym gospodarstwie domowym
- oświadczenie o wyborze turnusu / nazwa ośrodka, termin  wyjazdu, całkowity koszt pobytu na 14 dniowym turnusie /.

Na podstawie kompletu złożonej dokumentacji zostaje przyznane dofinansowanie:

- 27% przeciętnego wynagrodzenia- dla dzieci , młodzieży  niepełnosprawnej oraz osoby ze stopniem niepełnosprawności / I gr./
- 25% przeciętnego wynagrodzenia- dla osoby niepełnosprawnej z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności / II gr./
- 23% przeciętnego wynagrodzenia- dla osoby niepełnosprawnej z lekkim stopniem niepełnosprawności / III gr./
- 18% przeciętnego wynagrodzenia- dla opiekuna osoby niepełnosprawnej zaleconego przez lekarza kierującego na turnus rehabilitacyjny.
- 18% przeciętnego wynagrodzenia- dla osoby niepełnosprawnej, niezależnie od posiadania stopnia niepełnosprawności, zatrudnionej  w zakładzie pracy chronionej.

Kwotę dofinansowania uczestnictwa osoby niepełnosprawnej w turnusie Rehabilitacyjnym, w przypadku przekroczenia dochodu, pomniejsza się o kwotę przekroczenia dochodu, pomniejsza się o kwotę przekroczenia / również w przypadku opiekuna/.
W przypadku uzasadnionym szczególnie trudną sytuacją życiową osoby niepełnosprawnej, dofinansowanie ze środków Funduszu uczestnictwa w turnusie rehabilitacyjnym tej osoby oraz niezbędnego opiekuna może zostać podwyższone do wysokości 35% przeciętnego wynagrodzenia / na podstawie zarządzenia Dyr. M O P R – dochód netto na osobę nie może przekroczyć Kwoty 583zł./

Przeciętne wynagrodzenie ogłaszane przez prezesa G U S za miniony kwartał.

Dofinansowanie uczestnictwa opiekuna może nastąpić, jeżeli opiekun pozostaje we wspólnym gospodarstwie domowym z osobą niepełnosprawną lub osoba ta ponosi koszty uczestnictwa opiekuna w turnusie.
Dofinansowanie w pierwszej kolejności dofinansowania otrzymują dzieci i młodzież niepełnosprawna, osoby niepełnosprawne, które w roku minionym z tej formy pomocy nie korzystały.
W następnej kolejności dofinansowania są przyznawane osobom niepełnosprawnym, które posiadają orzeczony znaczny stopień niepełnosprawności, umiarkowany oraz lekki.
Nie bez znaczenia jest termin wyjazdu osoby niepełnosprawnej/ w pierwszej kolejności dofinansowanie otrzymują osoby niepełnosprawne wyjeżdżające na turnus w pierwszym kwartale/.
Złożone wnioski rozpatrywane są na bieżąco w miarę posiadanych środków.

 
 

1. Stowarzyszenie Osób po Operacjach Onkologicznych Głowy i Szyi "Pomoc dla Życia"

ul. Polna 72a
60-803 Poznań
Prezes: Andrzej Borek
Kontakt: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

2. Stowarzyszenie Osób po Zabiegach Chirurgicznych Krtani

ul. Wróblewskiego 59B m.34
94-035 Łódź
Prezes: Jan Żelazny
Kontakt: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

3. Lubuskie Stowarzyszenie Osób Bez Krtani "RUKTUS"

65-301 Zielona Góra
Kontakt: lor_ ul. Głowackiego 8a
Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.
Przewodniczący: Andrzej Trawiński

4. Śląskie Stowarzyszenie Osób Bez Krtani

Ul. Ordonówny 3A/46
41-200 Sosnowiec
Kontakt: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.
Przewodniczący: Ireneusz Ferczykowski

5. Mazowieckie Stowarzyszenie Osób Bez Krtani "SZANSA"

ul. Rembielińska 15/16
03 - 352 Warszawa
tel. 0602 260 437
Przewodniczący: Darek Kowalski

 

 

Zarząd

 • Przewodniczący Zarządu: Marian Nowak
 • Zastępca Przewodniczącego: Ewa Skiba
 • Zastępca Przewodniczącego: Zygmunt Sałandyk
 • Sekretarz: Anna Sałandyk
 • Skarbnik: Halina Nowak
 • Członek Zarządu: Jolanta Federczyk
 • Członek Zarządu: Jerzy Szczepaniak


Komisja Rewizyjna

 • Przewodniczący: Stanisław Korzeniecki
 • Sekretarz: Bogusława Rzepka
 • Członek: Ryszard Ogiewa


Sąd Koleżeński

 • Przewodnicząca: Bożena Słojewska
 • Sekretarz: Teresa Śliwa
 • Członek: Wanda Kubenka
 
<< pierwsza < poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 następna > ostatnia >>

Strona 7 z 11