Jak przekazać 1% podadku dla PTL?

1. Obliczenie kwoty odpisu. 
Należny fiskusowi podatek (PIT-36 - pole 180, PIT-37 - pole 112) trzeba podzielić przez 100. Wyliczoną kwotę wpisuje się w pole 314 w formularzu PIT-36 lub pole 126 w formularzu PIT-37.

2. Dopełnienie formalności.
Aby Urząd Skarbowy przekazał organizacji nasze pieniądze należy jeszcze wypełnić tylko 2 pola: numer Krajowego Rejestru Sądowego (KRS 0000332226), pod którym została zarejestrowana organizacja (PIT-36 - pole 313, PIT-37 - pole 125), oraz przekazywaną kwotę (PIT-36 - pole 314, PIT-37 - pole 126).

3. Wysyłka PIT.
Wypełniony formularz składamy osobiście lub wysyłamy do właściwego Urzędu Skarbowego pocztą lub drogą elektroniczną.