Zarząd
 • Przewodniczący Zarządu: Marian Nowak
 • Zastępca Przewodniczącego: Jerzy Szczepaniak
 • Zastępca Przewodniczącego: Jolanta Federczyk
 • Sekretarz: Urszula Dudek
 • Skarbnik: Halina Nowak
 • Członek Zarządu: Helena Ogiewa
 • Członek Zarządu: Ryszard Ogiewa

Komisja Rewizyjna
 • Przewodniczący: Stanisław Korzeniecki
 • Sekretarz: Krystian Skiba
 • Członek: Piotr Pyka

Sąd Koleżeński
 • Przewodnicząca: Bożena Słojewska
 • Sekretarz: Teresa Śliwa
 • Członek: Wanda Kubenka