Zarząd

 • Przewodniczący Zarządu: Marian Nowak
 • Zastępca Przewodniczącego: Ewa Skiba
 • Zastępca Przewodniczącego: Zygmunt Sałandyk
 • Sekretarz: Anna Sałandyk
 • Skarbnik: Halina Nowak
 • Członek Zarządu: Jolanta Federczyk
 • Członek Zarządu: Jerzy Szczepaniak


Komisja Rewizyjna

 • Przewodniczący: Stanisław Korzeniecki
 • Sekretarz: Bogusława Rzepka
 • Członek: Ryszard Ogiewa


Sąd Koleżeński

 • Przewodnicząca: Bożena Słojewska
 • Sekretarz: Teresa Śliwa
 • Członek: Wanda Kubenka