http://www.mpips.gov.pl - Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej
http://www.nfz.gov.pl - Narodowy Fundusz Zdrowia
http://www.pfron.org.pl - Państwowy Fundusz Rehabilitacyjny 
http://www.ruktus.republika.pl - Producent larynologicznych apaszek osłonowych dla osób  
http://www.ms.gov.pl
http://www.copzabrze.pl
http://www.um.zabrze.pl
http://www.ngo.pl

http://www.slaskie.pl
http://www.ptlzg.eu - P T L Zarząd Główny 
http://www.laryngektomowani.strefa.pl - Bydgoskie Stowarzyszenie Laryngektomowanych