Wizja:
Chcemy zdobyć pozycję wiodącej w regionie śląskim organizacji wszechstronnie  wspierającej rehabilitację osób po usunięciu krtani na skutek choroby nowotworowej ( laryngektomowanych).

Misja:
Zapewnienie laryngektomowanym w Zabrzu i miastach sąsiadujących wielokierunkowej rehabilitacji tj. rehabilitacji mowy i głosu, fizycznej, psychicznej, społecznej i zawodowej oraz stworzenie z naszego stowarzyszenia prawdziwej wspólnoty ludzi po operacji krtani.