W tym miejscu dostępna jest sprawozdawczość za poszczególne lata działalności.

1 2017 ROK - merytoryczne
2 2017 ROK - finansowe
3 2016 ROK - finansowe
4 2016 ROK - merytoryczne
5 2015 ROK - merytoryczne
6 2015 ROK - finansowe
7 2014 rok - merytoryczne
8 2014 ROK - finansowe
9 2013 rok - merytoryczne
10 2013 ROK - finansowe
11 2012 ROK - finansowe
12 2012 ROK - merytoryczne
13 2011 ROK - merytoryczne
14 2011 ROK - finansowe
15 2009 ROK - finansowe
16 2009 ROK - merytoryczne
17 2010 ROK - finansowe
18 2010 ROK - merytoryczne