W tym miejscu dostępna jest sprawozdawczość za poszczególne lata działalności.

1 2017 ROK - merytoryczne
2 2017 ROK - finansowe
3 2016 ROK - finansowe
4 2016 ROK - merytoryczne
5 ROK 2016 - finansowe
6 2015 ROK - merytoryczne
7 2015 ROK - finansowe
8 2014 rok - merytoryczne
9 2014 ROK - finansowe
10 2013 rok - merytoryczne
11 2013 ROK - finansowe
12 2012 ROK - finansowe
13 2012 ROK - merytoryczne
14 2011 ROK - merytoryczne
15 2011 ROK - finansowe
16 2009 ROK - finansowe
17 2009 ROK - merytoryczne
18 2010 ROK - finansowe
19 2010 ROK - merytoryczne