W tym miejscu dostępna jest sprawozdawczość za poszczególne lata działalności.

1 2017 ROK - finansowe
2 2016 ROK - finansowe
3 2016 ROK - merytoryczne
4 2015 ROK - merytoryczne
5 2015 ROK - finansowe
6 2014 rok - merytoryczne
7 2014 ROK - finansowe
8 2013 rok - merytoryczne
9 2013 ROK - finansowe
10 2012 ROK - finansowe
11 2012 ROK - merytoryczne
12 2011 ROK - merytoryczne
13 2011 ROK - finansowe
14 2009 ROK - finansowe
15 2009 ROK - merytoryczne
16 2010 ROK - finansowe
17 2010 ROK - merytoryczne