Nie jesteście skazani na milczenie!Mocno wierzymy w możliwości i odzyskanie głosu osób bez krtani. Wierzymy w ich siłę walki i w to, że chcą zawalczyć o jakość swojego życia, adaptację rodzinną, społeczną, zawodową, psychiczną i swoją nową MOWĘ. Ostatnie publikacje wykazują, że aż 70% pacjentów po całkowitej laryngektomii może odzyskać głos. Nie powiemy, że Tobie się uda, ale powiemy, że warto spróbować, że WARTO! Zachęcamy wszystkich serdecznie do terapii logopedycznej, której moc jest wielka! Nasze zajęcia mają na celu osiągnięcie mowy najlepszej jakości u osób laryngektomowych, czyli mowy przełykowej.

Jak na naszych zajęciach uczymy się mowy zastępczej?
alt

Zaczynamy od ćwiczeń z fizjoterapeutą, które pomagają rozluźnić obręcz barkową, mięśnie szyi, zwieracza górnego przełyku. Następnie wykonujemy ćwiczenia oddechowe mające na celu wykształcenie oddechu przeponowo-żebrowego i wydłużenie fazy wydechowej. Są to ćwiczenia na które zwracamy szczególną uwagę, gdyż mają ogromny wpływ na emisję głosu. Kolejno, długo oczekiwane przez pacjentów ćwiczenie, wydobycia głosu przy pomocy rectusu, czyli dźwięcznego odbicia. Usunięte struny głosowe zestępują mięśnie przełyku. Po uzyskaniu odbicia wydłużamy czas fonacji, zwiększamy natężenie głosu (poprzez solidną pracę przepony). Zmniejszamy szmery z tracheostomy poprzez regulację strumienia powietrza i ekonomiczne nim gospodarowanie. Próbujemy dzięki ćwiczeniom odzyskać zmysł węchu.
Osoby, które opanowały już mowę zastępczą pracują nad prozodią mowy w miarę możliwości laryngektomomowanych: ćwiczymy rytm, melodię, akcentowanie - bardzo ważne poprzez redukcję skandowania, łącznie wyrazów, płynne czytanie zdań i intonowanie tekstów.

Nasza grupa instruktażowa nauki mowy zastęcznej to nie tylko logopedzi, to przede wszystkim laryngektomowani, którzy odzyskali głos i chętnie dzielą się swoim doświadczeniem. Łączą Was wspólne przeżycia, trudności i cel – odzyskać mowę!

Wiemy, że niektórzy są pełni obaw, ale wystarczy Wasza chęć i cierpliwość, my damy Wam wsparcie, wskazówki do pracy i przekażemy dobrą energię.
Czekamy na laryngektomowanych i członków ich rodzin.

Gosia i Iwona - logopedki
Tomek- fizykoterapeuta